Užitečné pojmy

Níže najdete přehled pojmů, které souvisí s poruchami růstu, a se kterými se můžete setkat při rozhovoru s lékařem a četbě souvisejících materiálů. Bude pro vás užitečné, pokud jim porozumíte.

Adherence

Pojem adherence znamená důsledné dodržování doporučení ohledně léčby, kterou vám nastolil váš lékař pro léčbu růstovým hormonem. Důležitá část adherence je nezapomenout aplikovat denní dávku hormonu.

Arterioskleróza

Znamená doslova tvrdnutí tepen. Jedná se o obecný pojem, který značí ztluštění tepenných stěn a ztrátu jejich elasticity.

Chromozom

Obsahuje kódy pro informace, které dědíme od svých rodičů. Pohlavní chromozomy se označují X a Y. Ženy mají dva X chromozomy, zatímco muži mají jeden X chromozom a jeden Y chromozom. U žen vedou abnormality nebo absence jednoho X chromozomu k Turnerovu syndromu.

Chronologický věk

Tento pojem označuje věk dítěte vypočtený z data narození. Pojem „chronologický věk" je často používán lékaři při diskuzi o poruchách růstu pro odlišení od „gestačního věku", který se týká délky těhotenství. Chronologický věk se často srovnává s kostním věkem při diagnostice příčin poruchy růstového hormonu u dětí.

Cílová výška dle tělesné výšky rodičů

Ukazatel, který slouží k odhadu tělesné výšky, které dítě dosáhne, na základě výšky rodičů. Lékařům umožní posoudit, zda dítě roste přiměřeným tempem.

Compliance

Jiný pojem pro adherenci a znamená přísné dodržování léčebného plánu, který doporučil lékař pro léčbu růstovým hormonem. Dobrá compliance zahrnuje užívání růstového hormonu každý den bez vynechání dávky.

Doháněcí růst

Zrychlený růst, který pomáhá dítěti dosáhnout stejné tělesné výšky a hmotnosti jako je u normálních dětí stejného chronologického věku a pohlaví. Doháněcí růst může nastat spontánně, ale u většiny dětí s deficitem růstového hormonu je potřeba léčba růstovým hormonem. Jen tak mohou dosáhnout doháněcího růstu.

Endokrinní systém

Je označovaný jako soustava žláz s vnitřní sekrecí a společně s nervovým systémem se podílí na řízení funkcí lidského organismu. Lze říci, že se jedná o informační systém těla, který pomáhá tkáním komunikovat mezi sebou prostřednictvím chemických zprostředkovatelů označovaných jako hormony. Hlavním hormonem pro regulaci růstu je růstový hormon.

Endokrinolog

Lékař specializující se na oblast hormonů a růstových problémů.

Epifýzy

Koncové části dlouhých kostí. U dětí jsou epifýzy odděleny od dlouhých částí kostí růstovými ploténkami. V dospělosti, když je dosažena konečná tělesná výška, se epifýzy uzavírají a kosti přestávají růst do délky.

Geny

Geny jsou pracovní jednotkou naší DNA. Přenáší veškeré informace pro tvorbu bílkovin v buňkách. Každý gen nese kódující informaci pro jednu bílkovinu. Své geny získáváme od svých otců a matek. Tak dědíme vlastnosti od svých rodičů.

Gestační věk

Gestační věk je v zásadě délka těhotenství. Dětský gestační věk popisuje počet týdnů od oplodnění do porodu. Oproti tomu „chronologický věk" popisuje věk dítěte vypočtený od porodu.

Hormon uvolňující růstový hormon

Hormon uvolňující růstový hormon je chemická látka vytvářená v hypotalamu v mozku. Informuje hypofýzu o tom, že má uvolnit růstový hormon do krve. To zajistí, že tělesné tkáně získají vhodné množství růstového hormonu pro umožnění růstu.

Hormony

Jsou to chemické látky, které tělo vytváří pro komunikaci jedné části těla s druhou. Hormony cestují v těle krví. Nejdůležitějšími hormony pro růst jsou růstový hormon a hormon uvolňující růstový hormon.

Hypofýza (podvěsek mozkový)

Podvěsek mozkový je centrální endokrinní žláza a vytváří růstový hormon (a rovněž další hormony), který je hlavním regulátorem růstu v těle. V případě potřeby uvolňuje podvěsek mozkový růstový hormon do krevního oběhu v těle. Jeho poškození nebo porucha funkce je jednou z hlavních příčin deficitu růstového hormonu.

Kostní věk dle rentgenu

Rentgenový snímek levé paže a zápěstí umožní posoudit, zda kostní věk dítěte odpovídá jeho věku kalendářnímu. Další postup se odvíjí podle toho, zda je kostní věk opožděný nebo vykazuje známky zrychleného růstu.

Obvod hlavy

Měření obvodu hlavy se provádí přibližně do 3 až 4 let věku dítěte, tedy po dobu rychlého růstu mozku. Díky tomuto ukazateli je možné posoudit jak růst mozku, tak celkovou rovnoměrnost růstu dítěte.

Pediatrický endokrinolog

Lékař, který se specializuje na hormony a růstové problémy, je označován jako endokrinolog. Pokud je tento lékař také odborníkem na léčbu dětí, označuje se jako dětský endokrinolog.

Percentil

Percentilové grafy slouží k porovnání výšky a hmotnosti dítěte s průměrnými hodnotami u ostatních dětí stejné věkové kategorie a pohlaví.
Většina dětí spadá na percentilovém grafu mezi 3. a 97. percentil. Pokud se hodnoty vašeho dítěte nacházejí pod třetím percentilem, pravděpodobně vám pediatr doporučí návštěvu lékaře-specialisty. Příčinou by totiž mohl být zatím nerozpoznaný zdravotní problém.

Růstová rychlost

Růstová rychlost je ukazatel, pomocí kterého se sledují změny výšky během konkrétního období, obvykle za jeden rok. Dětský lékař sleduje rychlost růstu v pravidelných intervalech a hodnotí, zda je tempo růstu normální. Děti obvykle rostou rovnoměrným tempem.

Růstový hormon

Růstový hormon je hlavní hormon zodpovědný za růst. Je vytvářen v podvěsku mozkovém (hypofýze). Růstový hormon stimuluje růst svalů a kostí, pomáhá přeměňovat tělesný tuk na energii, působí s jinými hormony v regulaci hladiny krevního cukru a může také ovlivňovat imunitní funkce.

Somatopauza

Pozvolný pokles produkce růstového hormonu vznikající během stárnutí.

Somatropin

Jiné označení pro růstový hormon.

Vrozený deficit růstového hormonu

Vrozený deficit růstového hormonu se vyskytuje, když se problémy s hypofýzou nebo hypotalamem objeví během růstu dítěte v děloze. V mnoha případech může být deficit růstového hormonu přítomný od porodu, ale růst dítěte může být stále normální.

Získaný deficit růstového hormonu

Získaný deficit růstového hormonu znamená, že deficit růstového hormonu se vyskytl u dítěte nebo dospělého po porodu. Opakem je vrozený deficit růstového hormonu, což znamená, že dítě se s deficitem růstového hormonu narodí.

Tento web používá soubory cookie k poskytování služeb, personalizaci reklam a k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.