Příčiny špatného růstu

Příčin špatného růstu může být hned několik. Na prvním místě jsou genetické předpoklady, ale velký vliv má také pohlaví jedince, prodělané nemoci či úrazy. Velkou roli hraje také prostředí, ve kterém dítě vyrůstá, a to jak potrava, kterou mu dáváme, tak psychická pohoda, kterou bychom jej měli obklopovat.

Genetické předpoklady

Vlohy pro tělesnou výšku, stejně tak jako vzhled či vývoj všech orgánů, jsou zakódovány v genetické výbavě každé buňky člověka. Tuto genetickou výbavu dědíme po svých rodičích a jejich předcích. Příčiny špatného růstuPřesto jsou některé zděděné dispozice člověka ovlivnitelné, a to především vlivem okolního prostředí. Vzrůst rodičů tedy určuje pouze rámec naší konečné výšky.

Pohlaví

Přestože se děvčata rodí stejně velká jako chlapci, liší se průběh růstu a dospívání v mnoha aspektech. U děvčat dochází díky dřívějšímu nástupu puberty k tzv. pubertálnímu výšvihu a kolem 11. roku zpravidla přerostou své chlapecké vrstevníky. V průběhu puberty se uzavírají růstové zóny v kostech a tělo už dále neroste do výšky. U chlapců puberta začíná o cca dva roky později, a rostou tedy déle.
Rozdíl v konečné výšce mezi chlapci a děvčaty je v průměru 13 cm ve prospěch chlapců.

Nemoci

Děti potřebují pro zdravý růst spoustu energie a té se jim v případě nemoci nedostává, což se odráží právě v nedostatečném růstu.
Porucha růstu může být prvním příznakem rozvíjejícího se závažného onemocnění. Mezi nemoci doprovázené poruchou růstu patří např. poruchy vstřebávání živin, zánětlivá onemocnění střev, chronická ledvinná nedostatečnost, cystická fibróza, srdeční vady a revmatická onemocnění.

Úrazy

Změnu v růstovém procesu mohou zapříčinit i úrazy.
Například při úrazu hlavy může dojít k poškození hypofýzy, a tím k porušení sekrece hormonů, které jsou pro růst nezbytné. Při zlomeninách kostí může dojít k poškození růstové chrupavky, kdy kost může začít růst nesymetricky, nebo může být růst kosti zastaven. Je proto důležité děti před úrazy chránit.

Strava a prostředí

Vyvážená strava by měla obsahovat jak živočišné, tak rostlinné bílkoviny, které jsou základním stavebním prvkem pro nové tkáně. Důležité je také přiměřené množství cukrů, tuků, vitamínů a minerálů.

Dostatečný přísun potravy je do jisté míry ovlivněn prostředím, ve kterém dítě vyrůstá. Prostředí vytvářejí především rodiče, a to tak že dítě zajistí kvalitní stravu a psychickou rodinnou pohodu. Absence psychické pohody může vést k psychickému bloku dítěte a následně nechutenství a hladovění.

Tento web používá soubory cookie k poskytování služeb, personalizaci reklam a k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.