Standardní růst

Jak vypadá normální růst?

Abyste mohli rozpoznat, jestli dětský růst probíhá standardním tempem, je potřeba znát jeho základní zákonitosti. Připravili jsme pro vás přehled s tzv. pravidlem pěti, který ukazuje obvyklé tempo růstu.

  • V období od narození do 1 roku věku vyrostou děti většinou o 25 cm.
  • Od 1. roku věku do 4 let věku rostou děti obvykle o 10 cm ročně.
  • Od 4. roku věku do začátku puberty se růst zpomaluje přibližně na 5 cm ročně.

Přibližně 80 % růstu se odehraje před nástupem puberty. V době dospívání dochází k pubertálnímu růstovému spurtu, během něhož by dítě mělo dosáhnout své definitivní tělesné výšky. U dívek začíná puberta obvykle okolo 11. roku věku, u chlapců přibližně ve 13 letech.

Běžné varianty růstu

V některých případech nemusí být nedostatečný růst známkou nemoci či poruchy, ale může být způsoben jinými faktory. Odhalit tyto příčiny ovšem nebývá jednoduché. V případě jakýchkoliv pochybností týkajících se růstu vašeho dítěte se proto obraťte na pediatra.

Familiární malý vzrůst

Děti z rodin s menším vzrůstem obvykle spadají na percentilových grafech do nejnižších hodnot (pod 3. percentilem). Jejich růst bývá ovlivněn tělesnou výškou rodičů. Tato skutečnost nemusí nijak souviset s jejich celkovým zdravotním stavem. A jejich výška je považována za přiměřenou vzhledem k jejich genetickému potenciálu právě na základě vzrůstu rodičů.

Velikost vzhledem ke gestačnímu stáří

Pokud je velikost novorozence vzhledem ke gestačnímu stáří vyhodnocena jako malá, znamená to, že novorozenec je menší, má nižší tělesnou hmotnost nebo menší obvod hlavy, než je obvyklé.
Většina takových dětí dosáhne běžných hodnot tělesné délky a/nebo hmotnosti do dvou let věku. V některých případech se tak ovšem nestane a je potřeba přistoupit k léčbě růstovým hormonem.