Poruchy růstu

Příčiny nedostatečného růstu dítěte mohou souviset s řadou zdravotních problémů. Důvodem může být porucha tvorby růstového hormonu způsobená například úrazem, který poškodil podvěsek mozkový, nebo protinádorová léčba. K dalším příčinám poruch růstu patří nízká účinnost růstového hormonu nebo nedostatečná reakce organismu na růstový hormon, přestože ho má dítě dostatek a hormon je plně funkční.Poruchy růstu

Nedostatek hormonů

Nedostatek některého z hormonů, který řídí růst (například hormony podvěsku mozkového, štítné žlázy, pohlavních žláz nebo nadledvin), se může projevit poruchou růstu. Hormony mají vliv na mnoho procesů v organismu, a pokud nejsou v rovnováze, může to ovlivnit celý organismus.

Nedostatečná funkce ledvin

Pokud ledviny neplní dostatečně svoji funkci a dítě trpí chronickou renální insuficiencí (renální = ledvinový, insuficience = nedostatečnost), může se toto onemocnění projevit poruchou růstu. Ledviny, jejichž hlavní funkcí je čistit krev od odpadních látek a vytvářet moč, mohou být poškozené například zánětem, vrozenou vadou nebo autoimunitním onemocněním, při kterém tělo vytváří protilátky proti vlastním buňkám.

Důvody k léčbě růstovým hormonem

Dítě, které je nižší než jeho vrstevníci, může trpět poruchou růstu, nebo je jeho menší výška dána geneticky. V takových případech bývají příbuzní dítěte menšího vzrůstu, ale jinak jsou zdraví. Pokud rodiče pečlivě sledují růst svého dítěte a využívají například růstový graf nebo kalkulátor růstu, mohou si poruchy růstu všimnout sami. Jakékoliv podezření na poruchu růstu by ovšem rodiče měli konzultovat s dětským lékařem.

Nitroděložní retardace / SGA

Pokud růst plodu v děloze neprobíhá tak, jak by měl, hovoří se o nitroděložním růstovém selhání (nitroděložní retardace). Pro tento stav se používá zkratka IUGR odvozená z anglického výrazu intrauterine growth retardation. Příčinou tohoto růstového selhání může být špatná výživa nebo konzumace alkoholu, užívání drog a kouření v těhotenství. Důvodem ale může být také nedostatečná funkce placenty nebo genetické vady a poruchy plodu.

Děti, které se narodí příliš malé vzhledem ke gestačnímu věku (tedy stáří počítané od početí), se označují zkratkou SGA. Ta pochází z anglického výrazu small for gestation age. Tyto děti jsou malé právě kvůli nitroděložní růstové retardaci. V České republice se jedná přibližně o 5 % dětí (5 000 případů ročně). Ve většině případů děti dosáhnou obvyklé výšky do dvou let věku. Pouze 10 % dětí ze skupiny SGA je i po druhém roce života menších než je obvyklé pro jejich věkovou kategorii. Sledování růstu je u těchto dětí velmi důležité a kontrola růstu při preventivní prohlídce ve 3 letech je pro ně klíčová.

Genetické změny

Některá vrozená onemocnění genetického původu se projevují poruchou růstu. V takovém případě je vhodné, po konzultaci s lékařem, zahájit léčbu růstovým hormonem.

Turnerův syndrom postihuje pouze děvčata, neboť je vázán na ženský pohlavní chromozom. Projevuje se malým vzrůstem a poruchou vývoje vaječníků.
Syndrom Pradera-Williho postihuje chlapce i děvčata a projevuje se především abnormální obezitou, malým vzrůstem a mírnou mentální retardací.